Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

Inschrijven

 

Wij garanderen voor ieder van jullie een plekje op onze school. Momenteel staat onze capaciteit voor 1A op 32 leerlingen en voor 1B op 16 leerlingen. Indien nodig verhogen wij deze.

Zowel onze geplande infoavond als onze opendeurdag gaan niet door. Vandaar dat onze inschrijvingen voor het 1ste jaar A en B, schooljaar 2020-2021 als volgt gaan verlopen:

- Online inschrijven, via link op de website, start op maandag 20 april om 8.30 u.

- Vul het formulier volledig in. Vergeet niet aan te kruisen dat je akkoord gaat met het schoolreglement.

- Ondervind je problemen, neem dan tijdens de schooluren telefonisch contact op met de school – mevrouw Janssens helpt u verder.

- U ontvangt van ons een bevestigingsmail als bewijs van inschrijving.

- Begin juli verwachten we jullie op school met de nodige originele documenten (BASO-fiche en getuigschrift) om de inschrijving te vervolledigen.

 

Hebt u een vraag in verband met een inschrijving, dan kan u telefonisch of via mail de school contacteren.

Telefoon: 03/690.19.10

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat meebrengen?

Breng de volgende documenten mee als je naar de school gaat om je kind in te schrijven:

  • Een elektronische identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt
  • Wil je je kind met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs inschrijven in een gewone school? Informeer de school dan waar je wil inschrijven. De school verbindt zich ertoe een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om een leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum, óf in een individueel aangepast curriculum.

Ik ben niet-Belg, welke documenten moet ik voorleggen?

Je schrijft je kind in met dezelfde documenten als alle kinderen. Als niet-Belg kan je ook de volgende documenten gebruiken:

  • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  • Reispas voor vreemdelingen die niet in België geboren zijn en niet in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven

Kinderen zonder papieren

Elk kind heeft recht op onderwijs. Daarom kunnen wij ook jongeren inschrijven die alleen documenten uit het land van herkomst of die zelfs geen officiële documenten hebben (bijvoorbeeld omdat ze illegaal verblijven in ons land). De jongere moet in dat geval bij de inschrijving aanwezig zijn.

Wat vraagt de school nog?

De school vraagt het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de eID of de isi+-kaart. Met dat nummer controleert de overheid:

  • Of alle kinderen tussen 6 en 18 jaar aan de leerplicht voldoen.
  • Of je kind al in een andere school ingeschreven is.

Als je kind al eerder in een school was ingeschreven, meld je dat aan de nieuwe school.

(uit: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-inschrijven)