Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

De visie van onze school

 

DBM-Essen wil jongeren begeleiden in hun groei naar volwassenheid en daarbij de vorming van de hele persoonlijkheid ter harte nemen. Onze school wil dit doen vanuit een bewuste keuze voor de christelijke waarden en onze leerlingen stimuleren om die ook waar te maken in hun eigen leven.

Vanuit die visie bieden wij een opvoeding die uitgaat van 5 engagementen.

 

Wij willen een school zijn:

  • die leert leren
  • die sociaal is
  • die democratisch is
  • die respectvol omgaat met de leefomgeving
  • waar iedereen zich thuisvoelt

 

Wij willen een school zijn die leert leren

Wij willen een krachtige leeromgeving creëren en een kwaliteitsvol leeraanbod aanbieden door middel van levensecht, ervaringsgericht, beroepsgericht en vakoverschrijdend onderwijs. De leer- en ontwikkelingsprocessen worden begeleid, rekening houdend met de eigenheid van elk van onze leerlingen. Het einddoel is het bevorderen van probleemoplossend denkvermogen en een grote mate van zelfstandigheid. De studiebegeleiding merkt de problemen van de leerlingen op, meldt ze en speelt erop in. De schoolloopbaan van de leerling wordt begeleid en verdere studies en/of een degelijke instap in het beroepsleven worden voorbereid.

 

Wij willen een school zijn die sociaal is

Wij willen onze leerlingen bevestigen in wat ze kunnen en ze ondersteunen in wat ze minder goed kunnen. Wij stimuleren samenwerking en groepsvorming door onze  leerlingen sociale vaardigheden en relatiebekwaamheid bij te brengen. Wij bieden kansen om gepaste omgangsvormen en attitudes te leren kennen, toe te passen en bij te sturen.

 

Wij willen een school zijn die democratisch is

Wij willen onze leerlingen een democratische stem geven in het schoolgebeuren en ze begeleiden in het vormen van een persoonlijke, democratische mening. Door onze leerlingen te wijzen op het nakomen van afspraken en leefregels, willen wij voor alle leerlingen gelijke kansen creëren. Wij leren hen consequent en verantwoord handelen in verwondering en met eerbied voor alle levensvormen en cultuur.

 

Wij willen een school zijn die respectvol omgaat met de leefomgeving

Wij willen onze leerlingen helpen zorgen voor een leefbare omgeving, door oog te hebben voor zowel materiaal, infrastructuur en het milieu, om zo een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Wij zetten onze leerlingen er toe aan zich te engageren voor sociale acties om zo hun zin voor solidariteit en belangeloze inzet aan te scherpen. Wij leren onze leerlingen respect opbrengen voor hun eigen lichaam, door oog te hebben voor gezonde eet- en leefgewoontes. Wij brengen hen ook bewust veilig handelen bij.

 

Wij willen een school zijn waar iedereen zich thuisvoelt

Mede door een preventief beleid willen wij een school zijn waarin iedereen zich veilig en geborgen voelt, waarin onze leerlingen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar ze leren omgaan met hun eigen gevoelens en gedachten en ze ook durven uitdrukken. Wij willen vertrouwen, creativiteit en doorzettingsvermogen ontwikkelen in een sfeer van openheid, stilte en humor.