Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

 

Industriële wetenschappen in Essen

ONS PROJECT

Sint-Jozefinstituut en Don Bosco-Mariaberginstituut starten samen in Essen de studierichting Industriële wetenschappen op. We starten dit aanbod vanaf 1 september 2020 in het derde jaar, de volgende jaren zal de richting dan geleidelijk verder uitgebouwd worden tot in het zesde jaar.

 

Uniek aan ons concept is dat de opleiding zal plaatsvinden op drie verschillende locaties in Essen:

 • De lessen worden zowel op het Sint-Jozefinstituut als het Don Bosco-Mariaberginstituut gegeven.
 • Regelmatig zullen we projectmatig gaan werken in het Fablab van Robotland.

Op deze manier staan wij garant voor een degelijke, professioneel uitgebouwde opleiding, die een waaier aan toekomstmogelijkheden biedt.

De leerlingen staan administratief ingeschreven op het Don Bosco–Mariaberginstituut.

 

PROFIEL VAN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN

Industriële wetenschappen is een technische studierichting, die sterk wiskundig en wetenschappelijk gericht is. In vergelijking met de ASO-richting wetenschappen worden de wetenschappelijke vakken in Industriële wetenschappen nog concreter en toepassingsgerichter aangepakt. Zo ondersteunen de wetenschappen (fysica, chemie en biologie), toegepaste wetenschappen en engineering (mechanica, elektriciteit en elektronica) het onderzoekend en probleemoplossend leren.

In deze technisch-theoretische richting is het talenprogramma minder uitgewerkt dan in de ASO-richtingen.

 

VOOR WELKE LEERLINGEN?

 • Je doet graag wiskunde en wil een degelijke wiskundige basis bezitten.
 • Je hebt interesse voor technisch-technologische processen en toegepaste wetenschappen.
 • Je wil zowel onderzoekend als probleemoplossend leren.
 • Je bent flexibel en je kan heel zelfstandig je schoolwerk organiseren en bijsturen.
 • Je ziet het 6de jaar industriële wetenschappen niet als eindpunt, maar mikt op hoger onderwijs.

Industriële wetenschappen is een doorstromingsrichting en dus geen finaliteit op zich.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Getuigschrift van de eerste graad A-stroom. Voldoende wetenschappelijke en wiskundige voorkennis is vereist.
 • Leerlingen van de eigen instelling (DBM) hebben voorrang.

 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Industriële wetenschappen is een doorstromingsrichting, d.w.z. dat ze niet onmiddellijk opleidt tot het uitoefenen van een bepaald beroep, maar een degelijke voorbereiding meegeeft op domeingebonden hoger onderwijs:

 

 • Professionele bacheloropleidingen:

Inhoudelijk aansluitende opleidingen zijn o.a. Autotechnologie, Elektromechanica, Elektronica-ICT, Energietechnologie, Ontwerp- en productietechnologie ...

 • Academische bacheloropleidingen:

Inhoudelijk aansluitende opleidingen zijn: Industriële wetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Nautische wetenschappen.

 

Leerlingen die zich praktijkgericht verder willen professionaliseren, kunnen opteren voor:

 • 7de specialisatiejaar TSO (Se-n-Se):

In het studiegebied Mechanica-elektriciteit. O.a. Industriële computertechnieken, Productie- en procestechnologie, Regeltechnieken ...

 • Graduaatsopleiding (hoger beroepsonderwijs):

o.a. in het studiegebied Industriële wetenschappen en Technologie

 

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD (32 lesuren)

  3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Informatica 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Toegepaste wetenschappen en Engineering 9 9

 

 

LESSENTABEL DERDE GRAAD (32 lesuren)

  5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Toegepaste biologie
1 0
Toegepaste chemie
1 2
Toegepaste fysica 2 2
Toegepaste wetenschappen en Engineering
9 9