Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

Maatschappij en welzijn

 

PROFIEL VAN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je leert kinderen, jongeren en volwassen begeleiden, verzorgen en ondersteunen. De wetenschappelijke onderbouw daarbij krijg je vanuit de wetenschappen (fysiologie en anatomie). Je verkent de wisselwerking tussen mens en milieu en zijn positie daarbinnen. Je leert de maatschappij waarin we leven beter begrijpen. Tijdens de stages en de praktijklessen op school ontwikkel je je eigen competenties.

 

 

VOOR WELKE LEERLINGEN?

 • Je bent sociaalvoelend, je bent technisch vaardig en je bent creatief.
 • Je vindt het ook prettig om een aantal praktische vaardigheden te ontwikkelen.
 • Je bent bereid om aan jezelf te werken. Zo ontwikkel je naast kennis ook een aantal competenties. Na de 2de graad kan je o.a. activiteiten organiseren, heb je een hele reeks spreekvaardigheden verworven en heb je leren samenwerken.
 • Je ziet het 6de jaar niet noodzakelijk als eindpunt, maar wil de piste van hoger onderwijs openhouden. Maatschappij en welzijn is zowel een doorstroomrichting als een finaliteit.

 

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Getuigschrift van de eerste graad A-stroom.

 

VERVOLGOPLEIDINGEN

 • 3de graad

  Logische vervolgopleidingen in de 3de graad zijn Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding.

  Zowel Gezondheidszorg als Opvoeding en begeleiding zijn studierichtingrichtingen in de dubbele finaliteit, d.w.z. dat je wordt opgeleid tot het uitoefenen van een bepaald beroep (zorgkundige, verzorgende, kinderbegeleider) en dat je ook wordt voorbereidt om domeingebonden hoger onderwijs te starten.

 

 • Professionele bacheloropleidingen:

In het studiegebied Natuurwetenschappen: Gezondheidszorg

In het studiegebied Sociale wetenschappen: Pedagogie van het jonge kind, Onderwijs en Sociaal-agogisch werk

 

 

 • Graduaatsopleiding (hoger beroepsonderwijs):

In de studiegebieden: Gezondheidszorg en Onderwijs

 

 

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD (32 lesuren)

  3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT 1 /
Lichamelijke opvoeding 2 2
MEAV / 1
Nederlands 4 4
Project/titularis 1 /
Wiskunde 3 3
Maatschappij en welzijn
11 13
Natuurwetenschappen 2 1