Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

1ste jaar B

 

ONTWIKKEL JEZELF IN 1B, LAAT ONS JE HELPEN GROEIEN!

Kan je goed met je handen overweg en wil je een vak leren?
Wil je je goed voelen in een kleinere klasgroep waar de vakken op een aangepast niveau gegeven worden?

Dan is het eerste leerjaar B iets voor jou!

Onder volgende voorwaarden kan je starten in 1B:

 • Getuigschrift basisonderwijs behaald in gewoon of buitengewoon onderwijs en een advies van het CLB en de klassenraad + akkoord van de ouders;
 • 6de leerjaar gewoon basisonderwijs gevolgd en geen getuigschrift basisonderwijs behaald;
 • 6de leerjaar gewoon basisonderwijs niet hebben gevolgd of niet hebben beëindigd en 12 jaar worden op uiterlijk 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar.

LESSENTABEL EERSTE JAAR B (32 lesuren)

Beeld 1
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
MAVO 3
Muziek 1
Nederlands 4
Techniek 4
Wetenschappen 3
Wiskunde 4

 

Titularis 1
Differentiatie 1
ZAP 3
 

Titularis: In klasverband wordt er gewerkt rond volgende 3 thema’s:

 • Leren leren: Hoe plan ik mijn schoolwerk? Hoe bereid ik me voor op de examens?
 • Leren leven = inzetten van sociale vaardigheden: Hoe ga ik om met conflicten? Met mijn gevoelens? Hoe kunnen we pesten voorkomen?
 • Aanleren van ICT vaardigheden

Differentiatie voor talen – wetenschappen – wiskunde:

Heb je bepaalde leerstofonderdelen niet onder de knie dan word je bijgewerkt. Remediëring kan opgelegd worden door de vakleerkrachten, vanuit de info op je BASO-fiche of je kan dit zelf aangeven wanneer nodig. Verloopt alles prima dan laten we je tijdens dit uur excelleren voor bepaalde leerstofonderdelen. Je wordt uitgedaagd om je verder te bekwamen in de leerstof.

ZAP: Verkennende projecten waaruit je kiest. Je gaat extra kennis en inzichten opdoen, maar ook belangrijke attitudes verwerven zodat je een bewuste en juiste keuze kan maken voor je verdere studieloopbaan. Je ontdekt doorheen het schooljaar wat je graag doet en waar je uitdagingen liggen.

 • Kunst: Kunst ontdekken via artistieke en creatieve expressievormen zoals beeld, drama en media. Het creatief denken stimuleren.
 • Sociale vorming: Leren zorg dragen voor gezondheid, lichaam en welbevinden met aandacht voor de persoonlijke levensstijl en leefomgeving.
 • Sport: Verschillende sportdisciplines verkennen. Via een sportieve context aspecten van beweging, gezondheid en veiligheid onderzoeken.
 • Technologie en Engineering: Met behulp van het technisch technologisch proces ideeën uitwerken tot modellen die een mogelijke oplossing bieden aan een maatschappelijke probleemstelling.
 • Wetenschappen: Onderzoeken van natuur- en technisch wetenschappelijke verschijnselen. Inzicht verwerven in de relatie tussen natuurwetenschappen en het dagelijks leven. Oefenen van wetenschappelijke vaardigheden.

 Huiswerkklas: Extra uren buiten de lessentabel, dagelijks van 15.30 u. tot 16.25 u., waar je kan bijgewerkt worden zowel naar organisatie als naar studiebegeleiding.