Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

2de jaar A

 

WAT NA HET EERSTE JAAR?


Toelatingsvoorwaarden 2A:

 • Oriënteringsattest A behaald in 1A
 • Oriënteringsattest A behaald in 2B + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad
 • Oriënteringsattest A behaald in 2B

LESSENTABEL TWEEDE JAAR A (32 lesuren)

Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4

 

Titularis 1
Differentiatie 1
Basisoptie 5

In 2A kies je naar interesse een basisoptie: Maatschappij en Welzijn - STEM Technieken - STEM Wetenschappen. Deze keuze is niet bepalend voor je studiekeuze naar de 2de graad.


STEM : Sience Technology Engineering Mathematics

 

Maatschappij en welzijn

 • Kijk op mens en samenleving verkennen en illustreren vanuit de disciplines psychologie, sociologie, pedagogie en biologie.
 • Inzichten verwerven in het sociaal gedrag van mensen en menselijke relaties.
 • Inzichten verwerven in gezondheid en in de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke leefstijl.
 • Toepassen van sociale en communicatieve vaardigheden.

STEM technieken

 • Interessegebieden (mechatronica, communicatie- en informatietechnologie, levenswetenschappen, constructies en ruimtelijke ontwikkeling) verkennen waarin STEM een belangrijke rol speelt.
 • Vaardigheden zoals onderzoeken, probleemoplossend denken, modelleren en ontwerpen eigen maken.
 • Ontwerpmethoden en realisatietechnieken verkennen.
 • Voor een technisch-wetenschappelijke uitdaging prototypes onderzoeken en indien mogelijk realiseren.

STEM wetenschappen

 • Interessegebieden (mechatronica, communicatie- en informatietechnologie, levenswetenschappen, constructies en ruimtelijke ontwikkeling) verkennen waarin STEM een belangrijke rol speelt.
 • Vaardigheden zoals onderzoeken, probleemoplossend denken, modelleren en ontwerpen eigen maken.
 • Onderzoeks- en ontwerpmethoden verkennen.
 • Technisch wetenschappelijke uitdagingen onderzoeken en ideeën omzetten in een prototype.

Titularis: In klasverband wordt er gewerkt rond volgende 3 thema’s:

 • Leren leren: Hoe plan ik mijn schoolwerk? Hoe bereid ik me voor op de examens?
 • Leren leven = inzetten van sociale vaardigheden: Hoe ga ik om met conflicten? Met mijn gevoelens? Hoe kunnen we pesten voorkomen?
 • Aanleren van ICT vaardigheden

Differentiatie voor talen – wetenschappen – wiskunde:

Heb je bepaalde leerstofonderdelen niet onder de knie dan word je bijgewerkt. Remediëring kan opgelegd worden door de vakleerkrachten, vanuit de info op je BASO-fiche of je kan dit zelf aangeven wanneer nodig. Verloopt alles prima dan laten we je tijdens dit uur excelleren voor bepaalde leerstofonderdelen. Je wordt uitgedaagd om je verder te bekwamen in de leerstof.


Huiswerkklas: Extra uren buiten de lessentabel, dagelijks van 15.30 u. tot 16.25 u., waar je kan bijgewerkt worden zowel naar organisatie als naar studiebegeleiding.