Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

Biotechnieken

 

PROFIEL VAN BIOTECHNIEKEN

Biotechnieken is een theoretisch praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De wetenschappen (Chemie, Biologie en Fysica) worden concreet en toepassingsgericht aangepakt in de labo’s. In chemie en biologie ontwikkel je de operationele competenties van de toekomstige labomedewerker. In fysica ontwikkel je vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. De productie- en procestechnieken ondersteunen het onderzoekend en probleemoplossend leren.

 

 

VOOR WELKE LEERLINGEN?

 • Je hebt interesse voor wetenschappen en techniek.
 • Je experimenteert graag en wil verdere experimentele vaardigheden aanleren en inoefenen. Naast experimentele vaardigheden die je aanleert in de praktijk, wil je ook theoretische inzichten en concepten verwerven.
 • Je wil graag een studierichting volgen met naast technologie en wetenschappen ook een pakket algemene vorming.
 • Je ziet het 6de jaar Biotechnieken niet noodzakelijk als eindpunt, maar wil de piste van hoger onderwijs openhouden. Biotechnieken is zowel een doorstroomrichting als een finaliteit.

 

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Getuigschrift van de eerste graad A-stroom.

 

VERVOLGOPLEIDINGEN

 • 3de graad

  Logische vervolgopleiding in de 3de graad is biotechnologische en chemische technieken.

  Biotechnologische en chemische technieken is een studierichting in de dubbele finaliteit, d.w.z. dat je wordt opgeleid tot het uitoefenen van een bepaald beroep (o.a. labomedewerker, procesoperator) en dat je ook voorbereidt om domeingebonden hoger onderwijs te starten:

 

 • Professionele bacheloropleidingen:

In het studiegebied Natuurwetenschappen: Biotechniek, Gezondheidszorg, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie).

In het studiegebied Sociale wetenschappen: Onderwijs

 

 • Graduaatsopleiding (hoger beroepsonderwijs):

In de studiegebieden: Biotechniek, Gezondheidszorg, Industriële wetenschappen en technologie en Onderwijs

 

 

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD (32 lesuren)

  3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT 1 /
Lichamelijke opvoeding 2 2
MEAV / 1
Nederlands 4 4
Project/titularis 1 /
Wiskunde 3 3
Biotechnieken 13 14