1ste jaar A

In het eerste leerjaar wordt aan alle leerlingen dezelfde basisvorming aangeboden. Dit mag echter niet leiden tot de redenering ‘het is in alle scholen hetzelfde’. Het is vanzelfsprekend dat onze leerkrachten andere accenten leggen en hun tempo en niveau van lesgeven aanpassen aan de verdere studiemogelijkheden binnen onze school.

VOOR WELKE LEERLINGEN?

De eerste graad A-stroom

 • Je kiest voor een technische opleiding.
 • Je krijgt algemene vakken.
 • Je verwerft technologisch inzicht via de technische vakken.
 • Je oefent in de praktijk ( vb. in de werkplaats, in de keuken, in het labo, … )
 • Je studeert, maar bent ook graag praktisch bezig.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het eerste leerjaar A

 • Houder getuigschrift basisonderwijs behaald in gewoon of buitengewoon onderwijs
 • 6de leerjaar gewoon basisonderwijs beëindigd en GEEN getuigschrift basis onderwijs behaald hebben
 • mits gunstig advies van de toelatingsklassenraad en akkoord betrokken personen na niet bindend advies CLB
 • Buitengewoon basis- of secundair onderwijs gevolgd en GEEN getuigschrift basisonderwijs
 • mits gunstig beslissing van de toelatingsklassenraad en akkoord betrokken personen na niet bindend advies CLB
 • Geslaagd zijn in het eerste leerjaar B

 

Het keuzegedeelte bestaat uit drie vakken. De leerlingen maken een keuze uit één van deze vakken. In al deze vakken ligt de nadruk op attitudes en vaardigheden.

Technologische activiteiten

Dit is een kennismaking met een aantal nijverheidstechnieken zoals metaalbewerking, houtbewerking, elektriciteit en bevestigingstechnieken.

In dit vak maak je kennis met de techniek door te doen. Door verschillende materialen te gebruiken en verschillende technieken toe te passen om een werkstuk te maken, krijg je een idee wat het vak nijverheid inhoudt. Je leert machines bedienen en op een veilige manier werken. Je eindigt het schooljaar met als resultaat een ronddraaiende mobiel op zonne-energie.

Technische wetenschappelijke vorming

Hier maak je kennis met verschillende wetenschappen.

In dit vak wordt de wetenschapper in je uitgedaagd door experiment en onderzoek. We bestuderen de natuur aan de hand van zaken die je zelf hebt gevonden in je tuin, op straat of in het bos. Je gaat werken met een microscoop en zoekt een verklaring voor wat je ziet. Je leert observeren, vergelijken en dit op een eenvoudige wetenschappelijke manier. Je eindigt het schooljaar met een indruk van wat wetenschappen allemaal inhoudt.

Sociale en technische vorming

Proeven van voeding die je natuurlijk eerst zelf klaarmaakt en creatief zijn met materialen.

We leren werken volgens een technologisch proces, eerst denken dan doen.
Dit doen we door een stappenplan op te stellen maar ook door informatie te zoeken over verschillende onderwerpen. Je eindigt het schooljaar met een hoop leuke ideeën om thuis zelf aan de slag te gaan.

 

LESSENTABEL EERSTE JAAR A (32 lesuren)

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Frans 4
Nederlands 5
Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 2
Techniek 2
Muzikale Opvoeding 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Plastische Opvoeding 2
Sport 1
Titularisuur (leren leren / sociale vaardigheden /ICT) 1

 

Keuzegedeelte:

Technologische activiteiten 2
Sociale en technische vorming 2
Technisch- wetenschappelijke vorming 2