1ste jaar A

Waarom kiezen voor een 1ste jaar A op DBM?

Met je getuigschrift van de basisschool op zak kan je starten in 1A. De vakleerkrachten gaan je doorheen het ganse schooljaar uitdagen en begeleiden in het verwerven van leerstof. Waar nodig word je bijgewerkt.

Titularis: In klasverband wordt er gewerkt rond volgende 3 thema’s

* Leren leren: Hoe plan ik mijn schoolwerk? Hoe bereid ik me voor op de examens?

* Leren leven = inzetten van sociale vaardigheden: Hoe ga ik om met conflicten? Met mijn gevoelens? Hoe kunnen we pesten voorkomen?

* Aanleren van ICT vaardigheden

 

Differentiatie voor talen – wetenschappen – wiskunde:

* Heb je bepaalde leerstofonderdelen niet onder de knie dan word je bijgewerkt. Remediëring kan opgelegd worden door de vakleerkrachten, vanuit de info op je BASO-fiche of je kan dit zelf aangeven wanneer nodig.

* Verloopt alles prima dan laten we je tijdens dit uur excelleren voor bepaalde leerstofonderdelen. Je wordt uitgedaagd om je verder te bekwamen in de leerstof.

 

ZAP: Verkennende projecten waaruit je kiest. Je gaat extra kennis en inzichten opdoen, maar ook belangrijke attitudes verwerven zodat je een bewuste en juiste keuze kan maken voor je verdere studieloopbaan. Je ontdekt doorheen het schooljaar wat je graag doet en waar je uitdagingen liggen.

* Kunst : Kunst ontdekken via artistieke en creatieve expressievormen zoals beeld, drama en media. Het creatief denken stimuleren.

* Sociale vorming : Leren zorg dragen voor gezondheid, lichaam en welbevinden met aandacht voor de persoonlijke levensstijl en leefomgeving.

* Sport : Verschillende sportdisciplines verkennen. Via een sportieve context aspecten van beweging, gezondheid en veiligheid onderzoeken.

* Technologie en Engineering : Met behulp van het technisch technologisch proces ideeën uitwerken tot modellen die een mogelijke oplossing bieden aan een maatschappelijke probleemstelling.

* Wetenschappen : Onderzoeken van natuur- en technisch wetenschappelijke verschijnselen. Inzicht verwerven in de relatie tussen natuurwetenschappen en het dagelijks leven. Oefenen van wetenschappelijke vaardigheden.

 

Huiswerkklas: Extra uren buiten de lessentabel, dagelijks van 15.30u tot 16.25u, waar je kan bijgewerkt worden zowel naar organisatie als naar studiebegeleiding.