Afspraken op onze school:

Hieronder lees je een aantal belangrijke afspraken in onze school, het volledige schoolreglement vind je hier.

 

Afwezigheid:

De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen.

Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Ben je langer afwezig of heb je reeds vier keer een briefje van je ouders gebruikt, dan dien je een medisch attest mee te brengen.

Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school dan één van de volgende documenten: een verklaring van je ouders, een doodsbericht of –brief of een huwelijksaankondiging of -brief.

Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken.Te laat komen

We verwachten je ten laatste ’s morgens om 8.15 uur en ’s middags om 12.45 uur op de speelplaats.
Om 8.15 uur en 12.45 uur gaat de poort dicht, vanaf dan ben je te laat! Wie te laat komt, dient zich te melden op het secretariaat met de klasagenda voor hij/ zij naar het klaslokaal gaat.

Kom je te laat dan moet je op dinsdag, woensdag of donderdag een uur nablijven. Je wordt in de refter onmiddellijk na het laatste lesuur verwacht. Leerlingen die na de middagpauze 3 maal te laat op school komen blijven de rest van het trimester tijdens de middagpauze op school.Het belsignaal

Voor de eerste graad en het 3de jaar:
Bij het eerste belsignaal begeef je je naar je eigen rij, op de juiste plaats. Kauwgom, blikjes,  drinkbekertjes en andere heb je dan reeds weggegooid in de daarvoor voorziene vuilbakken op de speelplaats. Het tweede belsignaal betekent dat de pauze is afgelopen. Je wacht rustig en ordelijk in de rij op de leerkracht.
Je verlaat onder geen enkele beding de rij! Te laat in de rij (na het 2de belsignaal) is nablijven de volgende dag. Je leerkracht stuurt je naar het secretariaat.

Voor het 4de jaar en de derde graad:
Deze leerlingen gaan rechtstreeks naar hun lokaal na het eerste belsignaal. Bij het tweede belsignaal moeten de leerlingen aan het lokaal zijn.Middagpauze

Of je ’s middags naar huis gaat of de middagpauze doorbrengt bij familie, beslissen je ouders bij het begin van het schooljaar. Deze keuze geldt voor het volledige schooljaar. Wie gewoonlijk in de school blijft eten en van deze regel wil afwijken om thuis of bij familie te gaan eten, brengt een geschreven toestemming (in het agenda) mee van één van zijn ouders en bezorgt dit voor 10.15u. op het leerlingensecretariaat.

Elke leerling die buiten de school mag eten krijgt een middagpas. Je bent verplicht je middagpas te tonen bij het verlaten van de school. Verlies deze niet!Kledij

Je let op een goede hygiëne en lichaamsverzorging. De school respecteert de uiting van je jongerencultuur in kledij, gadgets, ...  Op school kleden we ons sober en verzorgd. Extreem opvallende kledij is niet toegelaten.

Onder geen enkele vorm zijn geluidsdragers in de school toegelaten. GSM-gebruik is ook niet toegelaten in de gebouwen of op de speelplaats.Genotsmiddelen

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. Bovendien geldt dit verbod op weekdagen, tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u (dit geldt ook op uitstappen!). ’s avonds op het volledige schoolterrein. In de omgeving van school is er een rookverbod vanaf het begin en het einde van de zone 30, alsook in de Hondsberg tot aan het speelpleintje.

Het gebruik van alcohol is niet toegestaan. Het onder invloed zijn van alcohol tijdens de schooluren kan niet.

Ook zogeheten smartdrinks of energydrinks zijn niet toegestaan! Deze bevatten erg veel suikers en veel cafeïne en zijn schadelijk voor de gezondheid.