1ste jaar B

Voor leerlingen met een grote belangstelling voor doe-activiteiten. Achterstanden i.v.m. basisvaardigheden Nederlands en wiskunde worden weggewerkt. Via het vak technologische opvoeding onderzoeken zij verschillende verkenningsgebieden: textiel – voeding – elektriciteit – tuinbouw – verzorging – informatica.

Bedoeling is om leervertraagde en leerzwakke leerlingen (uit het lager onderwijs) op te vangen.

VOOR WELKE LEERLINGEN?
De eerste graad B-stroom

 • Je kiest voor een praktische opleiding.
 • Je krijgt een beperkte algemene vorming.
 • Je krijgt veel praktijk ( vb. koken, verzorgen, metaal bewerken … )
 • Je technische vakken bereiden je voor op de praktijkuitoefening.
 • Het studiewerk is beperkt, je wordt vooral getraind in goed praktijkwerk.
 • Je bereidt je voor op het uitoefenen van een beroep.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het eerste leerjaar B

 • Houder getuigschrift basisonderwijs behaald in gewoon of buitengewoon onderwijs
 • 6de leerjaar gewoon basisonderwijs beëindigd en GEEN getuigschrift basis onderwijs behaald hebben
 • 6de leerjaar gewoon basisonderwijs  NIET gevolgd of beëindigd
 • 12 jaar worden op uiterlijk 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar

 

 • Buitengewoon basis- of secundair onderwijs gevolgd en GEEN getuigschrift basisonderwijs
 • mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad en akkoord betrokken personen na niet bindend advies CLB

 

LESSENTABEL EERSTE LEERJAAR B (32 lesuren)

 

Godsdienst 2
Maatschappelijke Vorming 3
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Frans 2
Wiskunde 4
Plastische Opvoeding 3
Muzikale Opvoeding 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Techniek 9