DBM-Essen, gelegen in een groene omgeving, beschikt over degelijke gebouwen waar we voortdurend in investeren.

Onze school organiseert tal van activiteiten met een vormende waarde: didactische uitstappen en studiereizen, culturele, sociale en sportieve evenementen. Op onze website vindt u hiervan een overzicht.

DBM is een school op mensenmaat die aandacht heeft voor de individuele leerling. Een school die aan elke leerling optimale ontplooiingskansen biedt door maximale begeleiding en die met kwaliteitsvol onderwijs leerlingen voorbereidt op een plaats op de arbeidsmarkt of voor een ruime waaier van studierichtingen in het hoger onderwijs. Een school die wordt voortgedreven door een jong en dynamisch team.

We nodigen u uit om een kijkje te nemen op deze site zodat u onze school wat beter leert kennen.

De directie en het personeel