Afdrukken

 

Technologische wetenschappen (vroegere IW)

ONS PROJECT

Sint-Jozefinstituut en Don Bosco-Mariaberginstituut hebben samen in Essen de studierichting Technologische wetenschappen opgericht. Dit is gestart op 1 september 2021 in het derde jaar, de volgende jaren zal de richting dan geleidelijk verder uitgebouwd worden tot in het zesde jaar.

 

Uniek aan ons concept is dat de opleiding zal plaatsvinden op drie verschillende locaties in Essen:

Op deze manier staan wij garant voor een degelijke, professioneel uitgebouwde opleiding, die een waaier aan toekomstmogelijkheden biedt.

De leerlingen staan administratief ingeschreven op het Don Bosco–Mariaberginstituut.

 

PROFIEL VAN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN

Technologische wetenschappen is een technische studierichting, die sterk wiskundig en wetenschappelijk gericht is. In vergelijking met de studierichting Natuurwetenschappen in de doorstroomfinaliteit, worden de wetenschappelijke vakken in Technologische wetenschappen nog concreter en toepassingsgerichter aangepakt. Zo ondersteunen de wetenschappen (fysica, chemie en biologie), toegepaste wetenschappen en engineering (mechanica, elektriciteit en elektronica) het onderzoekend en probleemoplossend leren.

In deze studierichting is het talenprogramma minder uitgewerkt dan in de studierichting Natuurwetenschappen.

 

VOOR WELKE LEERLINGEN?

Technologische wetenschappen is een doorstromingsrichting en dus geen finaliteit op zich.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

 

VERVOLGOPLEIDINGEN

Technologische wetenschappen en engineering is een doorstromingsrichting, d.w.z. dat ze niet onmiddellijk opleidt tot het uitoefenen van een bepaald beroep, maar een degelijke voorbereiding meegeeft op domeingebonden hoger onderwijs:

 

In het studiegebied Natuurwetenschappen: Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Nautische wetenschappen en Industriële wetenschappen en technologie.

In het studiegebied Sociale wetenschappen: Onderwijs

In het studiegebied Natuurwetenschappen: Toegepaste wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Informatica, computerwetenschappen)

 

Leerlingen die zich praktijkgericht verder willen professionaliseren, kunnen opteren voor:

In het studiegebied Biotechniek, Industriële wetenschappen en technologie en onderwijs

 

 

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD (32 lesuren)

  3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
MEAV / 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Toegepaste wetenschappen en engineering 9 10
ICT 1 /
Project/titularis 1 /