Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

Technologische wetenschappen en engineering - 3de graad D-finaliteit

 

PROFIEL VAN TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN EN ENGINEERING

Technologische wetenschappen en engineering is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

 

VOOR WELKE LEERLINGEN?

 • Je doet graag wiskunde en wil een degelijke wiskundige basis bezitten.

 • Je hebt interesse voor technisch-technologische processen en toegepaste wetenschappen.

 • Je wil zowel onderzoekend als probleemoplossend leren.

 • Je bent flexibel en je kan heel zelfstandig je schoolwerk organiseren en bijsturen.

 • Je ziet het 6de jaar technologische wetenschappen en engineering niet als eindpunt, maar mikt op hoger onderwijs.

 

 TOELATINGSVOORWAARDEN

 • 2de leerjaar van de 2de graad doorstroomfinaliteit met vrucht beëindigd.

 • Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs.

 

VERVOLGOPLEIDINGEN

 • Graduaatsopleiding (= praktijkgericht)

  In het studiegebied Biotechniek, Industriële wetenschappen en technologie en Onderwijs.

 • Professionele bacheloropleiding

  In het studiegebied Natuurwetenschappen: Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Nautische wetenschappen en Industriële wetenschappen en technologie.

  In het studiegebied Sociale wetenschappen: Onderwijs.

 • Academische bacheloropleiding

  In het studiegebied Natuurwetenschappen: Toegepaste wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Informatica, computerwetenschappen).

 

LESSENTABEL DERDE GRAAD (32 lesuren)

  5de jaar 6de jaar (sept. 2024)
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 /
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
MEAV / 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 6 6
Chemie 2 1
Fysica 6 7
Informaticawetenschappen / 1
ICT 2 /
Project 2 2