Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

 

Technologische wetenschappen (vroegere IW)

ONS PROJECT

Sint-Jozefinstituut en Don Bosco-Mariaberginstituut hebben samen in Essen de studierichting Technologische wetenschappen opgericht. Dit is gestart op 1 september 2021 in het derde jaar, de volgende jaren zal de richting dan geleidelijk verder uitgebouwd worden tot in het zesde jaar.

 

Uniek aan ons concept is dat de opleiding zal plaatsvinden op drie verschillende locaties in Essen:

 • De lessen worden zowel op het Sint-Jozefinstituut als het Don Bosco-Mariaberginstituut gegeven.
 • Regelmatig zullen we projectmatig gaan werken in het Fablab van Robotland.

Op deze manier staan wij garant voor een degelijke, professioneel uitgebouwde opleiding, die een waaier aan toekomstmogelijkheden biedt.

De leerlingen staan administratief ingeschreven op het Don Bosco–Mariaberginstituut.

 

PROFIEL VAN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN

Technologische wetenschappen is een technische studierichting, die sterk wiskundig en wetenschappelijk gericht is. In vergelijking met de studierichting Natuurwetenschappen in de doorstroomfinaliteit, worden de wetenschappelijke vakken in Technologische wetenschappen nog concreter en toepassingsgerichter aangepakt. Zo ondersteunen de wetenschappen (fysica, chemie en biologie), toegepaste wetenschappen en engineering (mechanica, elektriciteit en elektronica) het onderzoekend en probleemoplossend leren.

In deze studierichting is het talenprogramma minder uitgewerkt dan in de studierichting Natuurwetenschappen.

 

VOOR WELKE LEERLINGEN?

 • Je doet graag wiskunde en wil een degelijke wiskundige basis bezitten.
 • Je hebt interesse voor technisch-technologische processen en toegepaste wetenschappen.
 • Je wil zowel onderzoekend als probleemoplossend leren.
 • Je bent flexibel en je kan heel zelfstandig je schoolwerk organiseren en bijsturen.
 • Je ziet het 6de jaar industriële wetenschappen niet als eindpunt, maar mikt op hoger onderwijs.

Technologische wetenschappen is een doorstromingsrichting en dus geen finaliteit op zich.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Getuigschrift van de eerste graad A-stroom. Voldoende wetenschappelijke en wiskundige voorkennis is vereist.
 • Leerlingen van de eigen instelling (DBM) hebben voorrang.

 

VERVOLGOPLEIDINGEN

 • 3de graad

  Logische vervolgopleiding in de 3de graad is Technologische wetenschappen & engineering.

Technologische wetenschappen en engineering is een doorstromingsrichting, d.w.z. dat ze niet onmiddellijk opleidt tot het uitoefenen van een bepaald beroep, maar een degelijke voorbereiding meegeeft op domeingebonden hoger onderwijs:

 

 • Professionele bacheloropleidingen:

In het studiegebied Natuurwetenschappen: Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Nautische wetenschappen en Industriële wetenschappen en technologie.

In het studiegebied Sociale wetenschappen: Onderwijs

 • Academische bacheloropleidingen:

In het studiegebied Natuurwetenschappen: Toegepaste wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Informatica, computerwetenschappen)

 

Leerlingen die zich praktijkgericht verder willen professionaliseren, kunnen opteren voor:

 • Graduaatsopleiding (hoger beroepsonderwijs):

In het studiegebied Biotechniek, Industriële wetenschappen en technologie en onderwijs

 

 

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD (32 lesuren)

  3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
MEAV / 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Toegepaste wetenschappen en engineering 9 10
ICT 1 /
Project/titularis 1 /