Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

Techniek-wetenschappen - enkel nog het zesde jaar

 

PROFIEL

Techniek-wetenschappen is een wetenschappelijke, technische studierichting, die sterk wiskundig en wetenschappelijk gericht is. In tegenstelling tot de wiskundige richting van het ASO worden de wetenschappen concreet en toepassingsgericht aangepakt in de labo’s. Hierdoor kun je je de theoretische redeneringen en abstracte begrippen op een andere manier eigen maken. 

Bovendien stimuleren deze labo’s je zelfwerkzaamheid door de wisselwerking tussen waarnemen, experiment en toepassing. Zo ondersteunen vakken als toegepaste biologie, toegepaste chemie en toegepaste fysica de thema’s van de overeenkomstige algemene vakken. Maar het blijft een theoretisch-technische richting waar je hoofdzakelijk kennis verwerft door leerstof te verwerken. 

Het talenprogramma is hier minder uitgewerkt dan in de ASO-richtingen.

 

VOOR WELKE LEERLINGEN?
 

  • Je doet graag wiskunde en wil een degelijke wiskundige basis bezitten.
  • Je hebt interesse voor natuurwetenschappen en wil de natuurwetenschappelijke wereld zowel biologisch, chemisch als natuurkundig bestuderen.
  • Je experimenteert graag en wil verdere experimentele vaardigheden aanleren en inoefenen.
  • Je wil graag een studierichting met naast wiskunde en natuurwetenschappen ook veel algemene vorming.
  • Je ziet het 6de  jaar Techniek wetenschappen niet noodzakelijk als eindpunt, maar mikt op hoger onderwijs.

Techniek wetenschappen is een doorstromingsrichting en dus geen finaliteit.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN
  • Geslaagd zijn in het vorig leerjaar ASO of TSO.
  • Voldoende wetenschappelijke en wiskundige voorkennis is vereist.

 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Techniek wetenschappen is een doorstromingsrichting, d.w.z. dat ze niet onmiddellijk opleidt tot het uitoefenen van een bepaald beroep, maar een degelijke polyvalente voorbereiding meegeeft op het hoger onderwijs:

Professioneel gerichte bacheloropleidingen:

Vrijwel alle studiegebieden zijn mogelijk (mits de nodige talenten).

Academisch gerichte bacheloropleidingen:

Hogescholen:
Vooral in de volgende studiegebieden:    
Industriële wetenschappen
Biotechniek
Nautische wetenschappen
Gezondheidszorg
Architectuur
Productontwikkeling

Universiteit:
Voor de beste leerlingen: Wetenschappen (chemie, biologie, fysica …)

Leerlingen die geen hoger onderwijs verlangen, kunnen achteraf ook nog opteren voor:

7de  specialisatiejaar TSO: Apotheekassistent, Chemische procestechnieken en Tandartsassistent

Politieopleiding

 

 

LESSENTABEL DERDE GRAAD (34 lesuren)

    6de jaar
Godsdienst   2
Aardrijkskunde   1
Geschiedenis   1
Frans   2
Engels   2
Nederlands   4
Wiskunde   6
Lichamelijke Opvoeding   2
Wetenschappelijke Vorming   2
Toegepaste Chemie   6
Toegepaste Fysica   4
Toegepaste Biologie   2