Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

Sociale en technische Wetenschappen - enkel nog het zesde jaar

 

PROFIEL

Sociale en technische wetenschappen is een technische studierichting, die op drie pijlers steunt: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding. Deze worden praktisch toegepast in de integrale opdrachten. Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en zijn positie daarbinnen. De wetenschappelijke onderbouw daarbij, krijg je vanuit de natuur- en sociale wetenschappen. Tijdens de integrale opdrachten, ontwikkel je je eigen competenties.

 

VOOR WELKE LEERLINGEN?
 
  • Je hebt interesse voor natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.
  • Je wil graag een studierichting met veel algemene vorming.
  • Je bent sociaalvoelend, je bent technisch vaardig en je bent creatief.
  • Je vindt het ook prettig om een aantal praktische vaardigheden te ontwikkelen.
  • Je bent bereid om aan jezelf te werken. Zo ontwikkel je naast kennis ook een aantal competenties. (Zo kan je na de 2de  graad activiteiten organiseren, je hebt een hele reeks spreekvaardigheden verworven en je hebt leren samenwerken.)
  • Je ziet het 6de  jaar STW niet als eindpunt, maar mikt op hoger onderwijs. STW is een doorstromingsrichting en dus geen finaliteit.
  • Je wilt na de tweede graad STW toch liever een finaliteit TSO gaan volgen. Dan kan je naar de studierichting jeugd- en gehandicaptenzorg (deze richting bereidt voor op een opvoedkundig beroep).

 

TOELATINGSVOORWAARDEN
 

  • Geslaagd zijn in het vorig leerjaar ASO of TSO

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Sociale en technische wetenschappen is een doorstromingsrichting, d.w.z. dat ze niet onmiddellijk opleidt tot het uitoefenen van een bepaald beroep, maar een degelijke polyvalente voorbereiding meegeeft op het hoger onderwijs, vooral in de studiegebieden:

Gezondheidszorg : Professionele bachelor (A1) Verpleegkunde, Vroedkunde, Ergotherapie, Logopedie, Audiologie, Podologie, Orthopedie, Biomedische laboratoriumtechnologie, Medische beeldvorming, Optiek en optometrie, Voedings- en dieetleer
of 4de  graad beroepssecundair onderwijs (A2) Verpleegkunde

Onderwijs : professionele bachelor (A1) Lerarenopleiding  voor kleuter-, lager- en secundair onderwijs

Sociaal-agogisch werk : professionele bachelor (A1) Orthopedagogie, Sociaal werk, Toegepaste psychologie

Leerlingen die geen hoger onderwijs verlangen, kunnen achteraf ook nog kiezen voor:

7de  specialisatiejaar TSO: Animator in de ouderenzorg, Leefgroepenwerking, Internaatswerking, Tandartsassistent

7de  specialisatiejaar BSO: Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg - Zorgkundige, Organisatie-Assistentie

Politieopleiding
 

 


LESSENTABEL DERDE GRAAD (34 lesuren)

    6de jaar
Godsdienst   2
Aardrijkskunde   1
Geschiedenis   1
Frans   3
Engels   2
Nederlands   4
Wiskunde   3
Lichamelijke Opvoeding   2
Natuurwetenschappen   4
Sociale Wetenschappen   4
Integrale Opdrachten   8