Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

Kinderzorg

 

PROFIEL VAN KINDERZORG

De studierichting kinderzorg is het logische vervolg op de studierichting Verzorging derde graad BSO. Als kinderbegeleider ga je leren werken als lid van een team binnen een organisatie. Je gaat zowel directe als indirecte persoonsgerichte zorg verlenen in functie van de begeleiding van het kind. Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind staat centraal. Dit specialisatiejaar biedt de leerling de mogelijkheid het diploma secundair onderwijs te behalen.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

In het bezit zijn van:

 • Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs uitgereikt in verzorging BSO of organisatiehulp BSO.
 • Diploma secundair onderwijs uitgereikt in:
  -het studiegebied personenzorg TSO
  -Thuis- en bejaardenzorg of Organisatieassistentie BSO
 • Instromen na een 1ste jaar hoger onderwijs of verpleegkunde HBO5.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

 • Gaan werken als begeleider in de kinderopvang
 • Verpleegkunde HBO5
 • Se-n-Se binnen het studiegebied personenzorg (leefgroepenwerking, internaatwerking)
 • Hoger onderwijs in het studiegebied gezondheidszorg, onderwijs, sociaal-agogisch werk

 

LESSENTABEL 7de jaar (33 lesuren)

 

Godsdienst 2
PAV 4
Expressie 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Engels 2
Verzorging (gezondheid en welzijn - (ped)agogische zorg -
indirecte zorg)
10
Stage 10