Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

Het beroepsvoorbereidend leerjaar Nijverheid

 

Na een eerste leerjaar B kan je naar een beroepsvoorbereidend leerjaar. Hier maak je kennis  met één of meer beroepenvelden.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

  • Geslaagd zijn in het eerste leerjaar A of B
  • Op basis van leeftijd, 14 jaar worden op uiterlijk 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar
    • mits gunstig advies van de toelatingsklassenraad
  • Regelmatige leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs
    • mits gunstig beslissing van de toelatingsklassenraad

 

LESSENTABEL

 

Godsdienst 2
Maatschappelijke Vorming 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 3
Frans 1
Wiskunde 3
Plastische Opvoeding 1
Muzikale Opvoeding 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Mechanica: Technologische activiteiten
Realisatietechnieken
2
3
Bouw: technologische activiteiten
Realisatietechnieken
1
2
Elektriciteit: Technologische activiteiten
Realisatietechnieken
1
2
Hout: Technologische activiteiten
Realisatietechnieken
1
3