Kloosterstraat 70, 2910 ESSEN +32 36901910 info@dbm-essen.be

Vernieuwde eerste graad

 

In onze vernieuwde 1ste graad kiezen we bewust vóór de leerling en zijn ontwikkeling. Hiervoor zetten we in ons eerste jaar in op drie kernzaken:

TITULARISUUR: Leren Leren, Leren Leven

DIFFERENTIATIE: iedere jongere is verschillend en heeft eigen noden

ZAP: Kies zelf je project! Zo leer je je talenten ontdekken en heb je veel fun!

Onze HUISWERKKLAS tenslotte geeft een aantal leerlingen nog meer kansen.

Deze kernzaken worden in zowel 1A als 1B als volgt aangeboden:

Titularis 1 uur/week
Differentiatie 1 uur/week
ZAP 3 uren/week

Titularis: In klasverband wordt er gewerkt rond volgende 3 thema’s

* Leren leren: Hoe plan ik mijn schoolwerk? Hoe bereid ik me voor op de examens?

* Leren leven = inzetten van sociale vaardigheden: Hoe ga ik om met conflicten? Met mijn gevoelens? Hoe kunnen we pesten voorkomen?

* Aanleren van ICT vaardigheden

Differentiatie voor talen – wetenschappen – wiskunde:

* Heb je bepaalde leerstofonderdelen niet onder de knie dan word je bijgewerkt. Remediëring kan opgelegd worden door de vakleerkrachten, vanuit de info op je BASO-fiche of je kan dit zelf aangeven wanneer nodig.

* Verloopt alles prima dan laten we je tijdens dit uur excelleren voor bepaalde leerstofonderdelen. Je wordt uitgedaagd om je verder te bekwamen in de leerstof.

ZAP: Verkennende projecten waaruit je kiest. Je gaat extra kennis en inzichten opdoen, maar ook belangrijke attitudes verwerven zodat je een bewuste en juiste keuze kan maken voor je verdere studieloopbaan. Je ontdekt doorheen het schooljaar wat je graag doet en waar je uitdagingen liggen.

* Kunst: Kunst ontdekken via artistieke en creatieve expressievormen zoals beeld, drama en media. Het creatief denken stimuleren.

* Sociale vorming: Leren zorg dragen voor gezondheid, lichaam en welbevinden met aandacht voor de persoonlijke levensstijl en leefomgeving.

* Sport: Verschillende sportdisciplines verkennen. Via een sportieve context aspecten van beweging, gezondheid en veiligheid onderzoeken.

* Technologie en Engineering: Met behulp van het technisch technologisch proces ideeën uitwerken tot modellen die een mogelijke oplossing bieden aan een maatschappelijke probleemstelling.

* Wetenschappen: Onderzoeken van natuur- en technisch wetenschappelijke verschijnselen. Inzicht verwerven in de relatie tussen natuurwetenschappen en het dagelijks leven. Oefenen van wetenschappelijke vaardigheden.

Huiswerkklas: Extra uren buiten de lessentabel, dagelijks van 15.30u tot 16.25u, waar je kan bijgewerkt worden zowel naar organisatie als naar studiebegeleiding.